CÔNG TY TNHH SX - TM - DV KHAI THÀNH PHÁT
Bạn biết website của chúng tôi qua đâu ?
LOADING

Bạn biết website của chúng tôi qua đâu ?

Số người tham gia bình chọn:
105
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ ba, 22 Tháng 3 2011 07:52
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ ba, 09 Tháng 4 2013 09:48

Bạn biết website của chúng tôi qua đâu ?

Hits Percent Graph
Qua các trang tìm kiếm google, yahoo.v.v..
67 63.8%
Bạn bè, người thân giới thiệu
24 22.9%
Qua các trang quảng cáo
12 11.4%
Ý kiến khác
2 1.9%